God maakte de mens om contact mee te hebben... - Pappa
God gaf de mens een vrije wil, omdat God wil dat hij Hem lief zou hebben, maar de mens rebelleerde tegen Hem... - Ga weg!
Vanaf dat moment kwam er een scheiding tussen God en de mens. Dit kwam vanwege onze ZONDE.
Maar God hield zoveel van de mens dat hij Zijn Zoon gaf...
Toen Jezus stierf overbrugde Hij de kloof... (tussen zondig mens en Heilig God)
God heeft iedereen gemaakt met een leegte...
Die NIET gevuld kan worden door... religie, sex, drugs&alcohol, plezier, MAAR ALLEEN DOOR JEZUS!
Eindelijk compleet!
Wie in de Zoon (Jezus) gelooft, stromen van levend water zullen uit z'n hart komen!
Maar God vraagt ook een volledige overgave aan zijn wil!
God is als een wolk, hoe meer damp (onszelf) we aan Hem geven, hoe meer regen (blijdschap, voldoening) we van Hem terug ontvangen. - Halleluja!!!
Om de kroon van eeuwig leven te kunnen dragen, moeten we bereid zijn ons kruis op te nemen
Gods verlangen is dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen zich bekeert en leeft. Zo kiezen wij zelf onze eeuwige bestemming. Jezus kwam om ons te bevrijden van de macht van zonde.
Laat je bevrijden van zonde en neem een slok van het levende water, geestelijke verfrissing vind je bij Jezus. Vraag Hem in je hart en vind VREDE MET GOD!
Denk eens na over het offer van Jezus, voordat je Hem afwijst. Open je hart en neem hem aan als redder en heer. op deze manier zal je gered zijn en een zekerheid ontvangen van een eeuwig leven bij God in de Hemel!
Nu, als je Jezus aangenomen hebt:
Tips om te groeien... #1 Lees de bijbel
#2 Praat met God, bid & dank - Bid zonder ophouden, dankt onder alles want dat is de wil van God ten opzichte van u (1 tessalonicenzen 5: 16-18)
#3 Getuig - Doe het werk van een evangelist. (2 timoteŘs 4: 5)
#4 Wordt deel van een radicale gemeente - Verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet.

 

 
 
 

sitemap