Irene

Het is meer dan 30 jaar geleden dat ik tot bekering ben gekomen. Voor die tijd geloofde ik dat God bestond, maar Hij had maar een heel klein plekje in mijn leven. Ik wilde wel eens bidden of Bijbel lezen of naar de kerk gaan, maar eigenlijk leefde ik gewoon voor mijzelf. Ik was niet bezig met roken, drank, seks of drugs, maar toch was ik een zondaar in Gods ogen. Ikzelf stond op de eerste plaats, terwijl dat de plaats van God is. Twee vriendinnen getuigden tegen mij, ze vertelden dat ik mijn HELE leven aan God moest geven. Ik had dat nog nooit gehoord, maar toen ik erover nadacht, besefte ik, dat ze gelijk hadden. Als God bestaat, is het een logisch gevolg dat je je leven voor Hem neerlegt. Ik vond het een moeilijke beslissing om te makenen heb er eerst een tijdje goed over nagedacht. Uiteindelijk heb ik mijn leven aan God gegeven. Ik bad: “Heer van nu af aan, wil ik U gaan dienen”. Ik meende het met heel mijn hart. God raakte mij meteen aan en er kwamen enorme blijdschap en rust in me. Ik ervoer God heel dichtbij, ik voelde me schoon van mijn zonden, terwijl ik niet eens letterlijk vergeving voor mijn zonden had gevraagd. Ik wist ook dat ik “thuis” gekomen was, dat ik niet verder hoefde te zoeken voor een vervulling in mijn leven. Wat ik bij God gevonden had, zou ik nergens anders vinden!

En hoe ging het toen verder?
Mijn vriendin vertelde dat het goed was om elke dag te beginnen met bidden en Bijbellezen. Tot mijn grote verbazing begon ik dingen uit de Bijbel te begrijpen. Als ik begon te lezen, kon ik de Bijbel haast niet neerleggen. Ik onderstreepte allerlei teksten en in de loop van de jaren zijn mijn Bijbels uit elkaar gevallen door het vele lezen. Ik leerde heel veel dingen in een heel korte tijd. Ik bad of God me zou helpen om een goed voorbeeld te zijn of Hij zijn wil aan mij wou laten zien en toen ik zag dat je voor wijsheid kon bidden, ben ik dat ook gaan doen.

Ik ging nog steeds naar de katholieke kerk, waarin ik was opgegroeid. Ik vertelde aan iedereen dat ik mijn leven aan God had gegeven, maar er was niemand anders, die dat gedaan had of die hetzelfde wilde doen. Ik durfde niet zomaar naar een andere kerk te stappen omdat ik niet zou kunnen onderscheiden of het een goede kerk was omdat ik te weinig Bijbelkennis had. Ik ging naar een Bijbelstudiegroep, omdat ik meer van God wilde leren. Eigenlijk is uit deze groep evangeliegemeente De Deur ontstaan, de kerk waar ik nog steeds naar toe ga.

Al die jaren dat ik met God heb geleefd zijn mooie jaren geweest met heel veel prachtige hoogtepunten. Natuurlijk heb ik ook heel wat moeilijkheden op mijn pad gehad: sterfgevallen, huwelijksproblemen en ziektes. Maar in de donkere periodes merkte je dat God heel dichtbij was. Mijn geloof is door de jaren gegroeid en ik besef meer en meer hoe groot God is. Wat een liefde, dat Hij zijn zoon liet sterven aan het kruis voor mij en voor iedereen. Ik vind het ook altijd mooi om dit aan anderen te vertellen. In de loop van de jaren ben ik ook steeds meer gaan beseffen dat het leven hier op aarde alleen een voorbereiding is voor het leven na de dood. God heeft een geweldige toekomst voor zijn kinderen! 

 

Den Bosch: Johan, R. Trippe, Suzanne en Roland
Ede: Roelof, Renske
Emmen: Irene
Hoogeveen: A. de Wit, M. de Wit

 

Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.

Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet Mijn wegen - spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven,
en Mijn plannen jullie plannen.


Jesaja 55:6-9

 
 
 

sitemap